De Nederlandse journalist Rinke van den Brink deed een opmerkelijk onderzoek naar de betrokkenheid van Nederlandse neo-nazi’s bij militaire oefeningen van Blood&Honour in België. Uit het onderzoek bleek dat een aantal leden van de Nationale Alliantie samenwerkten met BBET.

Bij verschillende schietoefeningen van BBET-leden waren ook leden van de Nationale Alliantie aanwezig. Er zou op 5 maart vorig jaar een trainingskamp plaatsgevonden hebben in de Ardennen, in de buurt van Spa. De groep zou er in tenten verbleven hebben en beschikte over 7 militaire voertuigen!

De Nederlandse aanwezigen waren onder meer kaderleden van de Nationale Alliantie, een groep rond de Rotterdammer Jan Teijn. Volgens de Nederlandse onderzoeksgroep Kafka was Virginia Kapic secretaris en Niek R. penningmeester van de NA in de periode rond 2004. Beiden worden genoemd in het onderzoek naar de Nederlandse betrokkenen bij de trainingskampen van BBET. (Over Virginia Kapic, zie een artikel van Kafka: http://kafka.antifa.net/kapic.htm).

Volgens Rinke van den Brink werden R. en Kapic gevolgd door het Nederlandse Landelijk Parket in het kader van een terrorisme-onderzoek gestart op vraag van de Belgische politie. Het feit dat er heel wat wapens in BBET-kringen circuleerden en dat deze groep er in slaagde om voor een trainingskamp ook militaire voertuigen mee te brengen, geeft te denken over de aard van die trainingskampen.

Nu probeert Virginia Kapic de beschuldigingen te minimaliseren. De Nationale Alliantie zit verveeld met de aandacht voor haar partijkaders naar aanleiding van de arrestaties van enkele Vlaamse geestesgenoten. Naar aanleiding van de aanwezigheid van BBET op een actie van de concurrerende Nederlandse Volksunie (NVU) van Constant Kusters (de ex van Virginia Kapic), liet de administrator van het forum van de Nationale Alliantie in 2005 nog weten: “BBET heeft ook aan onze zijde bewezen een goede bondgenoot te zijn. Dat zij meedoen met de demonstratie van clown Kusters is jammer, maar indien wij hen uinodigden, zouden zij zeker ook op onze demo’s komen.”

Nu probeert de Nationale Alliantie haar banden met BBET en de omvang van de activiteiten van die groep te minimaliseren. Virginia Kapic schreef zelfs op de website van de NA: “Als een boswandeling trouwens onder paramilitaire trainingen valt dan heb ik medelijden met de jongens die naar Afghanistan e.d. worden gezonden.” Een “boswandeling” met militaire voertuigen en scherpe munitie? De minimaliseringsdrift van Kapic komt toch wel lachwekkend over. Bij het trainingskamp kwam het tot arrestaties waarop de politie van Spa een PV opmaakte wegens illegaal wapenbezit, aanzetten tot rassenhaat en overtreding van de wet op de privémilities. Volgens Kapic was het echter een onschuldige boswandeling…