Artikel door de afdeling van Socialist Alternative in St Louis

stlouisIn december 2014 stelden burgemeester Slay en hoofdcommissaris Dotson voor om de middelen van de politie met 8 miljoen dollar te verhogen. Dit geld zou besteed worden aan het versterken van de politiemacht met 160 nieuwe officieren binnen de komende twee jaar. Een groot deel van de middelen moet komen van de boetes die verhoogd worden. Burgemeester Slay probeert zijn plan goed te praten door te wijzen op de verhoogde criminaliteit in de stad sinds augustus. Na de recente moorden op Michael Brown en Eric Gardner door de politie is dit bijzonder cynisch. Wij zijn tegen het versterken van de politiemacht omdat deze niet zelden gericht is op het criminaliseren en isoleren van armen en kleurlingen.

Commissaris Dotson wijst op een zogenaamd “Ferguson effect” als verklaring voor de toename van het aantal moorden tussen augustus 2013 en augustus 2014. Als we kijken naar de statistieken zoals weergeven door de lokale krant Post Dispatch, zien we dat de grootste stijging in het voorjaar van 2014 plaatsvond, dit is voor de protesten in Ferguson. Een artikel uit de Post Dispatch van 31 december 2014 stelde dat het aantal moorden sinds 2008 met 30% was gestegen. Maar het artikel merkt ook op dat er in 2014 geen toename was in vergelijking met 2013. Als commissaris Dotson de protesten in Ferguson wil misbruiken als verklaring voor de stijging van het aantal moorden, zou het dan niet logisch zijn om te beginnen met statistieken zijn die effectief een stijging aantonen? Het geeft aan hoe politici en politievertegenwoordigers zoals Dotson statistieken misbruiken om in te spelen op angsten van de bevolking. Zo proberen ze hun macht te versterken en bewegingen die ingaan tegen het brutale politiegeweld te demoniseren.

Nood aan fundamentele verandering

Na maanden van protesten, kwamen politici zoals de Democratische burgemeester Slay niet verder dan zogenaamde veiligheidsmaatregelen zoals het plaatsen van bewakingscamera’s. Dit zal weinig verschil maken. Zeker niet als dezelfde beleidsmakers tegelijk grote delen van de kleurlingen en armen blijven viseren en criminaliseren.

De oplossingen voor stedelijke criminaliteit zijn algemeen bekend en een aantal projecten zoals jobcreatie voor jongeren hebben hun effect bewezen. Slay en Dotson hadden de moorden op Brown en Gardner kunnen aanwenden om de nationale en internationale aandacht te vestigen op politiegeweld en het systematische racisme. Ze hadden de kans kunnen grijpen om van St Louis een modelstad te maken die probeert in te gaan tegen de grootste risico’s die mensen lopen bij hun poging om te overleven en zo ook de belangrijkste oorzaken van criminaliteit aanpakt.

In 1968 richtte president Johnson de “Kerner Commissie” op. Deze commissie werd opgezet na drie jaar van hevige protesten en moest een onderzoek uitvoeren naar de levensomstandigheden van kleurlingen en de spanningen in de gemeenschap. De commissie stelde een systematische aanpak voor van de slechte kwaliteit van de scholen, de hoge werkloosheid en het racistische politiegeweld. Het bleef bij voorstellen. Maar vandaag wordt zelfs de systematische benadering die toen voorgesteld werd achterwege gelaten. En dan vragen ze zich af waarom hun aanpak van criminaliteit niet werkt en zelfs leidt tot meer spanningen en problemen. Net als de rest van de beweging #BlackLivesMatter eisen wij niets minder dan fundamentele verandering.

Meer politie, meer problemen

Omwille van de racistische en ongelijke verdeling binnen St Louis en in de Amerikaanse maatschappij in het algemeen, zullen ook de extra politiemensen zich blijven richten tegen de meest “gemarginaliseerden”: kleurlingen, armen en mensen met een handicap. We zien dat mensen gearresteerd worden op basis van racisme. Ook de duur en de zwaarte van de straf wordt hierdoor bepaald. In de regio rond St. Louis zijn 40% van de jaarlijkse inkomsten afkomstig van kleine boetes en vergoedingen verzameld door de gemeentelijke rechtbanken. De mensen die verplicht worden om de 8 miljoen dollar voor de extra politiemacht te betalen, zijn dezelfde mensen die reeds het meest geviseerd worden door die politie.

In de plaats van de gemeenschap veiliger te maken, richt de harde ordehandhaving schade aan in de gemeenschappen. Amerika is het land met het grootst aantal gevangenen ter wereld, er zijn er meer dan er in gelijk welke samenleving ooit geweest zijn. De FBI stelde in een rapport van 2011 dat de politie 404 verdachten had gedood in daden van ‘gerechtvaardigde moord’. Vandaag doodden agenten bijna evenveel kleurlingen als ten tijde van Jim Crow [een verwijzing naar de periode toen rassenscheiding werd gelegaliseerd na 1890, met name in de zuidelijke staten]. Jonge mannelijke kleurlingen hebben 21 keer meer kans om neergeschoten te worden door de politie dan jonge blanke mannen. Het is in dit kader dat de New York Times de politiemensen omschreef als “een bezettende macht die synoniem staat aan door de staat gesteund misbruik.”

De versterkte staatsrepressie in Amerika valt te wijten aan het feit dat we in één van de meest economisch en racistisch verdeelde maatschappijen ooit leven. De armoedecijfers in St Louis horen bij de hoogste van het land. Op nationaal vlak bezitte een gemiddeld blank gezin in 2010 zes keer meer aan vermogen  – huizen, auto’s, spaargeld en pensioengeld – dan zwarte en Latino gezinnen. Blanke vrouwen verdienen gemiddeld 77 cent wanneer een man 1 dollar verdient. Afro-Amerikaanse vrouwen verdienen dan 64 cent en Latino vrouwen 56 cent. Het verhogen van het minimumloon naar 15 dollar per uur is noodzakelijk in de strijd tegen de armoede!

De begroting van een stad is de weerspiegeling van de prioriteiten en het beleid van de overheid. Het voorstel om 8 miljoen dollar te investeren in de politiemacht kan alleen gezien worden als een status quo die zal leiden tot een verslechtering van de leefomstandigheden van kleurlingen. In de plaats van meer agenten aan te werven, eisen we dat de voorgestelde 8 miljoen dollar geïnvesteerd worden in jobs, degelijke gezondheidszorg en betaalbare huisvesting.

Deze feiten tonen de nood aan van een onafhankelijke, democratisch verkozen en volledig gefinancierd beleidsorgaan van onderuit dat  zelf de macht heeft over o.a. de politie. Dit zou een stap zijn in de richting van gemeenschapscontrole op de publieke veiligheid. Als dit beleidsorgaan ook de macht krijgt om de prioriteiten voor de begroting op te maken, zouden de inwoners er een instrument van kunnen maken om mee te mobiliseren om hun noden centraal te stellen. Er zou werk gemaakt worden van degelijke gezondheidszorg, onderwijs, betaalbare huisvesting, jobzekerheid, het optrekken van het minimumloon naar 15 dollar per uur en een menswaardig pensioen.