Niet alleen het Vlaams Belang verliest fors, ook langs Franstalige kant zijn er problemen voor extreem-rechts. Het Front National verliest haar zetels en blijft met een score van 2,9% ver onder de 8% die het voorheen haalde. Kleinere groepen als Nation konden niet profiteren van het ineenstorten van het FN. Na de 0,1% voor Nation in Brussel kondigt de formatie zelf aan dat het nationaal bestuur van de partij aan de kant wordt geschoven – enkele figuren worden uit de groupuscule gezet.

De machtsstrijd binnen Nation komt vlak na de verkiezingen naar buiten. De resultaten voor Nation waren bijzonder slecht en er ging amper enige dynamiek uit van de extreem-rechtse groupuscule. Een deel van de leiding komt nu met een tekst waarin het een grote kuis aankondigt in eigen rangen. Een deel van de organisatie zou teveel electoralistische doeleinden hebben nagestreefd zonder dat dit op enige realistische inschatting was gebaseerd. Een aantal figuren genre baron de Licari probeerde zichzelf in de schijnwerper te plaatsen maar botste op andere kaders van de formatie. Een deel van Nation kondigde nu aan dat deze verkiezingen een aangekondigde nederlaag zouden worden. De verantwoordelijkheid daarvoor leggen ze bij Licari, Pierre d’Ans (“eerder neoliberaal en pro-Israëlisch”) en co. Die worden nu door hun voormalige vrienden “een kliek van mooipraters” genoemd.

Nu beslist een deel van Nation om de Nationale Raad van de groupuscule aan de kant te schuiven en een voorlopige nieuwe Raad in te stellen tot eind juni. Alle structuren van Nation worden tot dan eveneens opgeschort. Op 26 juni wordt een bijeenkomst gehouden om over de toekomst van Nation te discussiëren…