De Franstalige extreem-rechtse groep Nation wou op 1 mei in Charleroi actie voeren. Toen er geen toelating kwam voor deze actie, besloot de groep toch verder te mobiliseren. Er was een tegenbetoging waartoe werd opgeroepen door het Waalse ABVV. Zo’n 300 tegenbetogers trokken door Charleroi maar van Nation viel niet veel te zien. De groep slaagde er niet in om een actie te houden… In het kader van de tegenbetoging werden nuttige contacten gelegd om een meer permanente anti-fascistische campagne op te zetten langs Franstalige kant.

Op 1 mei, de dag van de arbeid, is de extreem-rechtse groep Nation afgegaan als een gieter. Reeds maandenlang probeerde de groep op haar website de anti-fascisten uit te dagen met de stelling dat het op straat geen enkele oppositie tegenkwam. Er werd begin april op de site van Nation aangekondigd dat er een actie zou komen op 1 mei in Charleroi.

De groep had duidelijk een groter zelfvertrouwen en dacht een impact te kunnen hebben, zelfs om de dag van de arbeid te recupereren. Voor het eerst zou Nation ook openlijk mobiliseren, terwijl het voorheen steeds geheimzinnig doet over activiteiten en op de website van de groep worden de gezichten zelfs onzichtbaar gemaakt op foto’s.

Wij hadden mee opgeroepen tot de tegenbetoging die uitging van het ABVV en andere anti-fascistische groepen. Die betoging is goed verlopen met zo’n 300 aanwezigen. Anti-kapitalistische slogans kregen er een goede echo. De politie was in grote getalen aanwezig en zette druk op de betogers. Het politieke establishment wou absoluut vermijden dat de tegenbetoging een strijdbare optocht van jongeren en arbeiders werd.

De bijeenkomst van extreem-rechts was verboden door het gemeentebestuur. Wij waren niet voor een administratief verbod of voor een juridische aanpak van racistische formaties omdat dit soort maatregelen de groei van extreem-rechts niet tegen houdt. Bovendien verstopt Nation zich nu achter die maatregel om het eigen falen te verklaren op het terrein.

Aangezien het niet lukte om in Charleroi te betogen, trokken ze naar Roux op enkele kilometers van Charleroi. Daar waren ze met zo’n 14 aanwezigen (het zal wellicht symbolisch bedoeld geweest zijn) en vlaggen. Moest er geen administratief verbod gekomen zijn van de actie, zou dit op straat opgelegd zijn door de tegenbetogers. Van een groep die zoveel lucht verkoopt op haar site, kon een iets grotere opkomst worden verwacht.

De resultaten van de mobilisatie voor de tegenbetoging waren heel goed. Er worden plannen gemaakt om een permanente anti-fascistische campagne op te zetten met onder meer de vakbonden en anti-neoliberale krachten die de fascisten willen blokkeren bij iedere poging om zich te organiseren. No Pasaran!