VB misbruikt dag van strijd en solidariteit om haat te zaaien. VRT rolt rode loper hiervoor uit…

1 mei is een dag van strijd die ontstaan is vanuit de arbeidersbeweging die offensief met stakingen opkwam voor meer bescherming op de werkvloer, waarbij de stakingen internationaal werden uitgevoerd. In deze ene zin, toegegeven hij is lang, staat geen enkel idee of concept waar extreemrechts het mee eens is. Extreemrechts kwam meermaals naar buiten met slogans als ‘werken baat, staken schaadt’. Het staat voor eng nationalisme, waar internationalisme het tegenovergestelde van is. Opkomen voor meer bescherming op de werkvloer is evenmin een bekommernis van extreemrechts. Was het niet het Vlaams Blok dat begin jaren 1990 stelde dat we zouden moeten werken als ‘Japanse werkmieren’? Samen strijden voor meer sociale bescherming, staat regelrecht tegenover het huidige voorstel van het VB om een apartheidsstelsel in de sociale zekerheid in te voeren om zo een deel van de zwaksten in de samenleving te laten opdraaien voor de crisis.

Vreemd genoeg kreeg Van Grieken van het Vlaams Belang deze morgen een uitgebreide tribune op Radio 1 om te spreken over 1 mei. Wat is het volgende? Trump die medisch advies komt geven over Covid-19? Kim Jong-un die spreekt over democratische rechten? Het werpt een wel erg eigenaardig licht op de in extreemrechtse kringen populaire stelling dat de VRT een ‘rood bolwerk’ zou zijn. Blijkbaar is er niet eens nog voldoende rood opdat toch één iemand zich herinnerde waar 1 mei nu weer voor staat. Dit is natuurlijk mee het resultaat van een jarenlange depolitisering van 1 mei waarbij er amper nog een politieke boodschap werd gebracht. Maar dat maakt de politieke recuperatie door tegenstanders van alles waar 1 mei voor staat daarom niet aanvaardbaar.

Van Grieken van het VB probeerde in te spelen op de breed gedragen solidariteit met onder meer het zorgpersoneel. Hij verschilt daarin niet van andere traditionele politici. Over hogere lonen, meer collega’s en betere arbeidsvoorwaarden in onder meer de zorg, spreekt Van Grieken uiteraard niet. Dat zijn eisen die voor het Vlaams Belang te ver gaan. Het blijft bij goedkope woorden en voorstellen op kosten van de gemeenschap, waarbij het geld gezocht wordt bij andere werkenden en armen. Het geld zoeken bij de rijksten is uit den boze voor extreemrechts. Dat is nog zo’n punt waar het regelrecht botst op de traditie van 1 mei: de strijd voor de achturendag en dus voor arbeidsduurvermindering met loonbehoud, was ook een gevecht rond wie welk deel van de door de werkenden geproduceerde waarde kreeg: de bazen of de werkenden.

Met een eenmalige premie hoopt de regering de roep om structurele verandering in de zorg te doen verstommen. Het Vlaams Belang doet niet anders. De zorg zit al jaren op zijn tandvlees. Het personeel voert al jaren actie voor meer collega’s en betere arbeidsvoorwaarden, kortom voor een betere zorg. Het Vlaams Belang heeft zich nooit uitgesproken voor die acties. Toen de partij voor het eerst betrokken werd bij de onderhandelingen voor de vorming van een Vlaamse regering, legde het meteen een afbouw van sociale bescherming voor nieuwkomers op de agenda. Voor afbouw van rechten en bescherming van de zwaksten is het VB er steeds als de kippen bij. Ook nu weer pleit het VB ervoor om de factuur van de corona-crisis te betalen door de sociale bescherming van nieuwkomers af te bouwen. Dat betekent het geld halen bij de zwaksten om uit te delen aan onder meer de bedrijven, inclusief de grote bedrijven.

Extreemrechts: tegen stakingen. Ook extreemrechts: probeert een traditie gebouwd op internationale stakingen te recupereren…

De strijddag van 1 mei heeft duidelijk gemaakt dat werkenden hun sociale bescherming kunnen verbeteren door internationaal te strijden: allemaal samen tegen een neerwaarts spiraal.  Dat gebeurde door stakingen waarbij het werk werd neergelegd. Toen de werkenden in dit land eind 2014 massaal het werk neerlegden uit protest tegen het asociaal beleid van de regering-Michel, hield het Vlaams Belang een actie voor de kantoren van het ABVV om te protesteren tegen de staking! Dat vat samen waar extreemrechts voor staat: voor de belangen van de bazen die ze dienen door de werkende klasse te verdelen. Als deze coronacrisis nochtans iets heeft aangetoond, is dat het niet de vluchtelingen zijn die de crisis veroorzaken, maar het louter op winst gerichte kapitalisme waarin de bazen en hun politieke handpoppen niet in staat zijn om voorbereidingen te treffen op een pandemie of om de bevolking te beschermen.

Tegen een virus als Covid-19 hebben we geen nood aan haat en verdeeldheid, maar aan solidariteit. Extreemrechts dat solidariteit probeert te misbruiken om haat te zaaien, is leugenachtig. Dat een openbare omroep daar de rode loper voor uitrolt, is gewoonweg schandalig. Laat 1 mei niet recupereren door het ‘Vals Belang’!