De boodschap van extreemrechts is steevast dat alle problemen het resultaat zijn van migratie of van mensen die niet in hun plaatje passen. Verdeeldheid en haat verspreiden is waar extreemrechts mee bezig is. Dat biedt echter geen enkel antwoord op de huidige crisissituatie.

Het is voor iedereen duidelijk dat het coronavirus geen onderscheid maakt op basis van afkomst of religie. Voor echte antwoorden kijkt iedereen naar het zorgpersoneel, een sector waar overigens veel mensen van diverse origine werken. We weten dat er nood is aan meer publieke investeringen in zorg en dat grote bedrijven uit onder meer de farma moeten aangepakt worden om bijvoorbeeld het aantal tests gevoelig te vergroten of om de wetenschappelijke mogelijkheden en kennis optimaal te benutten door het onder publieke controle te plaatsen zodat uitwisseling en samenwerking mogelijk worden in de plaats van winstbejag. Dat zijn allemaal zaken waar extreemrechts niet mee bezig is.

Conservatieve Republikeinen in de VS verklaarden dat een aantal doden er maar moet bijgenomen worden, zolang de economie maar geen schade ondervindt. Extreemrechtse nationalisten in Turkije beweerden dat de Turkse genen sterker zouden zijn dan Corona, maar ondertussen zijn er helaas ook in Turkije al 75 doden te betreuren. Het Vlaams Belang probeert zich voor te doen als verdedigers van het zorgpersoneel, maar pleit er meteen voor dat geen sociale zekerheidsbijdragen betaald zouden worden op overloon van zorgpersoneel. Daarnaast beperkt het zich in voorstellen tot maatregelen tegen asielzoekers of nachtwinkels, die vaak door mensen van buitenlandse afkomst worden uitgebaat.

Zorg en gezondheid centraal stellen, betekent ingaan tegen de logica van het kapitalisme. Dat doet  extreemrechts niet: het beperkt zich tot haat en verdeeldheid. In deze crisis wordt heel scherp duidelijk dat dit geen antwoorden biedt op de uitdagingen. Tegen het virus is er nood aan solidariteit, niet aan haat.

=> Draag een pin met de rode driehoek, symbool van verzet tegen fascisme en racisme. Hier kan je de rode driehoek online kopen