Maandag is er een antifascistische actie tegen een meeting van Europese leiders van extreemrechts. Onder meer Salvini komt op uitnodiging van het Vlaams Belang naar de Handelsbeurs in Antwerpen. Hieronder enkele argumenten waarom syndicalisten mee protesteren.

Zij willen de eenheid breken om de zwaksten te treffen

De ongelijkheid in deze wereld neemt zeer snel toe. Armoede groeit, ook in het Westen. Imperialistische oorlogen brengen enorme migratiestromen op gang. Al deze ontwikkelingen bieden de mogelijkheid aan het Vlaams Belang om steun te vinden voor haar politiek van racisme en extreem nationalisme. Niet weinig leidt het tot geweld en intimidatie. De brandstichting in het asielcentrum van Bilzen is daar een recent voorbeeld van.

Syndicalisten voelen ook dagelijks op de werkvloer hoe de sympathie voor het Vlaams Belang en racistische ideeën groeit. Racisme leidt tot wantrouwen tussen collega’s en bemoeilijkt onze gezamenlijke strijd voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden en tegen de besparingspolitiek van de neoliberale regeringen. Het is een sluipend gif dat het best kan bestreden worden door te pleiten voor eenheid in het verzet tegen het kapitalisme, dat enkel miserie te bieden heeft voor de 99%.

Vandaag de dag blijft de steun voor extreemrechts nog voornamelijk passief. Collega’s die VB-sympathieën hebben, vallen nog eerder te mobiliseren voor een vakbondsbetoging als dat het VB hen kan samenroepen voor één of andere haatbijeenkomst. De arbeidersbeweging wordt immers nog als het meest geloofwaardig gezien in het verzet tegen het establishment.

Dat kan echter veranderen na mogelijke nederlagen in de strijd. En vooral, de zwaksten in de samenleving dragen vandaag reeds de gevolgen van het beleid van regeringspartijen die opgejaagd worden door het Vlaams Belang.

Wij willen mobiliseren om een antifascistisch bewustzijn te ontwikkelen

De arbeidersbeweging moet zich ervan verzekeren dat ze de belangrijkste hoop op een rechtvaardigere samenleving blijft. Dat doen we door te mobiliseren rond onze eigen eisen zoals een €14/u minimumloon, 1.500 euro minimumpensioen, sterke openbare diensten, een versterking van de sociale zekerheid,  enz.

Maar net zo belangrijk is het om mobilisaties tegen extreemrechts op touw te zetten om een antifascistisch bewustzijn onder activisten en bredere lagen van jongeren en werkenden te doen groeien. En in de opbouw van een dergelijke beweging kunnen we ook effectief terrein terugwinnen op het Vlaams Belang en consoorten.

Gelaten de gebeurtenissen aanschouwen, is het Vlaams Belang een brede boulevard bieden om verder te groeien. Op de traditionele partijen en de N-VA hoeven we niet te rekenen om het VB terug te dringen. Het zal van onszelf moeten komen. Anders zullen steeds meer delen van de samenleving, de zwaksten eerst, te lijden hebben onder de uitvoering van haar programma. En uiteindelijk zal ze de aanval inzetten op haar grootste tegenstanders: de vakbeweging, antifascisten, feministen, klimaatactivisten, linkse politieke activisten enz.

Doe mee: maandag 2 december om 19u aan het Conscienceplein in Antwerpen