Een 50-tal antifascisten blies gisteravond verzamelen voor de ingang van de Antwerpse universiteit in de Rodestraat. We riepen slogans en maakten duidelijk dat we de haat en verdeeldheid van extreemrechts niet aanvaarden, maar net actief bestrijden. “Stop seksisme, stop racisme. Eén strijd: internationale solidariteit,” werd geroepen. We hadden affiches bij waarop we aangaven dat we de gortige memes en daden van Van Langenhove en zijn vrienden nog niet vergeten zijn. Het is niet omdat die radicaliserende extremist niet in de gevangenis, maar in het parlement zit, dat we zijn racisme, seksisme en andere haat aan de kant schuiven.

Enkele van de affiches die we gebruikten

Blokbuster en ALS nam het initiatief voor deze actie. Voorlopig kregen we weinig respons van andere organisaties. Sommigen durfden niet te protesteren, anderen zagen er het belang niet in. Nochtans is het duidelijk dat het volledige extreemrechtse milieu de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang aangrijpt om zichzelf te versterken of opnieuw op te bouwen. Aan de Antwerpse universiteit was NSV de afgelopen jaren enorm verzwakt, maar nu lijken ze wat nieuw bloed aan te trekken. Het oude VB-kader, zoals militanten van Voorpost, staat klaar om deze nieuwe sympathisanten en leden te vormen. Dit kan in de toekomst leiden tot meer gewelddadige uitbarstingen. Radicaliserende extremisten hebben niet de neiging om uit zichzelf te deradicaliseren. In plaats van op uitbarstingen te wachten, is het noodzakelijk om nu te bouwen aan antifascistisch protest.

Met protestacties verhogen we de drempel om actief te worden bij extreemrechts en bieden we een uitdrukking aan de breed gedragen afkeer tegen alles waar extreemrechts voor staat. Als het verzet tegen racisme, seksisme, … stilzwijgend blijft, kan het lijken alsof verdeeldheid dominant is. Dat is nochtans niet het geval: heel veel jongeren en werkenden moeten niets weten van extreemrechts of populistisch. Terecht: de door N-VA geleide Vlaamse regering zit in onze zakken met aanvallen op het kindergeld, de woonbonus, openbare diensten, sociale zekerheid, … en het Vlaams Belang juicht dat allemaal toe!
Sommige critici wierpen vreemd genoeg op dat een protestactie zou ingaan tegen de vrije meningsuiting. Sinds wanneer is een collectieve actie zoals we die gisteren voerden zelf geen onderdeel meer van de vrije meningsuiting? We maken gebruik van ons democratisch recht om een krachtsverhouding tegen racisme en verdeeldheid op te bouwen.

We nodigen alle antifascisten uit om mee te bouwen aan een breder platform voor de komende acties tegen extreemrechts in Antwerpen. Tegen de geplande VB-actie van zondag kunnen we helaas geen tegenactie doen: onze krachten zijn te beperkt om twee acties op vijf dagen te organiseren (tip: versterk ons zodat we dat wel kunnen doen!). Maar er zullen mogelijk nog dergelijke betogingen komen en in maart volgend jaar zal NSV een haatmars in Antwerpen houden. Een sterk antifascistisch protest zal nodig zijn. Neem contact met ons op om mee te werken: info@blokbuster.be of steun onze acties financieel: BE05 0012 2824 0975 van Blokbuster.

Toespraak van Mathias (Blokbuster) op het einde van de actie aan de UA: