Antifascistisch verzet is nodig. Zoals in juni toen we in Gent betoogden. Foto: Jean-Marie

VB en N-VA: haantjesgevecht over wie zwartste leeuw heeft en het meest verdelend is

Voor de verkiezingen liet het Vlaams Belang uitschijnen dat de partij sociale eisen voor de meerderheid van de gewone werkenden overnam. Extreemrechts sprak plots over pensioenen, lonen en de ondermijning van onze levensstandaard. Daarmee zette het VB zich af tegen het bijzonder asociale beleid onder de N-VA-regering. We kregen niet alleen een verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar, maar ook de quasi afschaffing van brugpensioen of nog een indexsprong die onze koopkracht ondermijnt. Het VB sprak over de nood aan een minimumpensioen van 1.500 euro of nog een minimumloon van 14 euro per uur, eisen die door de vakbonden en links worden verdedigd.

Drie maanden na de verkiezingen weten we ondertussen dat dit slechts schijn was. De afgelopen drie maanden was het Vlaams Belang niet bezig met de verdediging van sociale eisen. Erbij zijn in de onderhandelingen met De Wever was belangrijker. In die onderhandelingen werd blijkbaar vooral gesproken over het aanpakken van migranten en vluchtelingen, naast het promoten van een romantisch Vlaams-nationalisme met “weiden als wiegende zeeën.” Zo bleek althans uit de Vlaamse regeernota die De Wever opstelde en waar VB-voorzitter Van Grieken uitermate tevreden mee was, ook al mag zijn partij niet mee besturen. Er klonk slechts één voorzichtig puntje van sociale kritiek: Van Grieken had graag een maximumfactuur voor het rusthuis ingevoerd gezien. Maar om dat gehoord te hebben, moest je al bijzonder aandachtig de actualiteit volgen.

De partijmilitanten zijn evenmin bezig met het voeren van campagnes rond sociale thema’s. Dit bleek nogmaals op Pukkelpop, waar er vorig jaar al incidenten waren met extreemrechtse militanten die racistische slogans naar migranten riepen. Weet je nog: “Handjes kappen, de Congo is van ons”, niet bepaald een subtiele verheerlijking van de Leopoldistische genocide in Congo (een extreemrechts kolonialistisch Belgicistisch beleid vinden de extreemrechtse Vlaamsnationalisten prima). Niet alleen wie een andere huidskleur heeft, moet het ontgelden. Ook klimaatmeisjes zijn het slachtoffer van het gepest door de stoere Vlaams-nationalisten. Pesten lijkt voor deze politieke militanten een essentieel onderdeel van hun identiteit te zijn. Een identiteit die ze blijkbaar met fysiek geweld en via hun uitwerpselen denken te moeten uitdragen. Dachten ze zo de Pukkelpopweiden om te vormen tot een “wiegende zee”? Onschuldig is het alleszins niet: het begint met tentjes vernielen, maar wat is het volgende als dit zomaar kan passeren?

De kritieken van Vlaams Belangers op de N-VA op sociale media gaan evenmin over sociale kwesties. Neen, het is een haantjesgevecht, excusez le mot, over wie de zwartste en grootste leeuwenvlag heeft. Of nog over wie nu echt het meest tegen migranten is.  Vandaar wellicht dat er bij N-VA na de incidenten op Pukkelpop enkel over vlaggen werd gesproken en niet over de intimidatie tegen klimaatjongeren. Ondertussen doet N-VA er alles aan om te laten uitschijnen dat het wel degelijk bereid was om met VB een regering te vormen, een opstap naar het doorbreken van het cordon sanitaire in 2024. Dat opent voor N-VA meer opties om het asociale beleid van aanvallen op werklozen, zieken, daklozen, vluchtelingen, gepensioneerden en gewone werkenden (kortom: op de meerderheid van de bevolking) te blijven doorzetten. Daar gaat het voor de N-VA om: de belangen van de rijken verdedigen. Het VB werpt zich op als bereidwillig hulpje om dat te doen.

De groei van het VB in de verkiezingen geeft extreemrechtse militanten extra zelfvertrouwen. Het aantal incidenten nam voor de verkiezingen al toe: het ‘handjes-kappen-incident’ vorig jaar op Pukkelpop was geen geïsoleerd gegeven. Nu wordt nog een stap verder gegaan met intimidaties en geweld. Dat moet beantwoord worden met antifascistisch verzet dat actief opkomt voor een sociaal alternatief op het besparingsbeleid van de rechtse regeringen.

Eén van onze jonge militanten merkte op sociale media op: “Op Dranouter konden enkele extreemrechtse marginalen hun haat ook niet verbergen en vandaliseerden ze een campagnestand van Campagne ROSA en probeerden ons meerdere keren fysiek te intimideren. Die intimidaties vielen in het niets tegenover de steun die onze campagne van festivalgangers en artiesten kreeg. Toch kunnen we dit niet laten passeren. Deze regelmatige extreemrechtse provocaties, haat en geweld zijn de verandering waar de aanwezigheid van Dries Van Langenhove en co in het parlement voor zorgen dankzij een groeiend zelfvertrouwen bij extreemrechts.

“Die aanwezigheid van Vlaams Belang in het parlement komt er als gevolg van de proteststem die heel wat jongeren en werkenden uitbrachten. Maar het VB gebruikt deze stemmen helemaal niet om de belangen van jongeren en werkenden te verdedigen. Tijdens de campagne beweerde het VB net als heel wat andere partijen dat ze een 14 euro minimumloon willen. Maar wanneer voor hogere minimumlonen gestemd wordt, stemmen de Vals Belang parlementsleden er zonder aarzelen tegen.

“Dat neemt natuurlijk niet weg dat verandering, zoals een hoger minimumloon, nodig is. Maar die zal er enkel komen door organisatie van jongeren en werkenden op straat, op school en op de werkvloer. Zo zullen we het Vals Belang ontmaskeren en de VB-stemmers tonen wie hun echte bondgenoten zijn: andere jongeren en werkenden.”