“Holebi’s die trouwen en kinderen krijgen is een brug te ver,” aldus Dominiek Sneppe-Spinnewyn, kersvers verkozene in het federaal parlement. Ondanks massale verontwaardiging blijft ze achter deze uitspraak staan. De VB-leiding verbood haar inmiddels om nog verder te spreken met de pers. “Deze Go Back-bus stopt wel aan Brussel-Noord en neemt alle schurft-, malaria- en tbc-migranten mee terug naar hun land van herkomst,” postte Filip Dewinter op 5 mei nog als campagnestunt op zijn twitterpagina. Dries Van Langenhove werd in verdenking gesteld van inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet voor zijn escapades met Schild & Vrienden.

Artikel door Fabian (Gent)

Dit zijn maar enkele van de onfrisse figuren die de komende jaren in de parlementen zullen zetelen en er een platform krijgen om haat en verdeeldheid te spuien. Bart De Wever voerde ondertussen (schijn)onderhandelingen met voormalig straatvechter Tom Van Grieken voor de vorming van een Vlaamse regering. Tot een breuk in het ‘cordon sanitaire’ zal het wellicht (nog) niet komen, maar het terrein wordt afgetast voor over een paar jaar. De teksten rond migratie, onderwijs en welzijn die ze samen schrijven, zullen in verdere onderhandelingen gebruikt worden, ook met de uiteindelijke coalitiepartners van N-VA. Daar is het hen ten slotte om te doen: rechts beleid voeren voor de winsten van de grote bedrijven op de kap van de werkenden en armen, ook al is dat net waar de regeringspartijen voor zijn afgestraft.

Waar het VB voor de verkiezingen zich nog luidkeels tegen het gevoerde beleid uitsprak en allerlei sociale eisen – tot en met eisen van de vakbonden – naar voor schoof, liet het de dag na de verkiezingen al weten dat “zonder breekpunten” naar coalitieonderhandelingen te gaan. De enige concrete eis die sindsdien publiek werd uitgesproken is het stopzetten van subsidies voor Turkse culturele organisaties. De sociale eisen worden meteen overboord gegooid ten voordele van de racistische programmapunten.

Overal waar extreemrechts aan de macht komt, stopt het de besparingen niet maar zet het integendeel frontaal de aanval in op de verworvenheden van werkenden en armen. De Oostenrijkse regering met het extreemrechtse FPÖ ging over tot het flexibiliseren van de arbeidstijd om tot 12u per dag te werken. In Hongarije voerde Orban de mogelijkheid in om tot 400 overuren (zonder overloon!) per jaar te presteren en introduceerde zo effectief een zesde werkdag per week. Bolsonaro botst in Brazilië al op massale stakingen tegen zijn gehate pensioenhervorming en de besparingsgolf op onderwijs.

Extreemrechts heeft geen oplossingen voor de lage lonen, gebrek aan betaalbare huisvesting, zware werkdruk, onderinvestering in openbare diensten, etc. Wanhoop en verdeeldheid zullen de besparingen en koopkrachtdaling niet stoppen. Er zullen enkel meer en nieuwe zondebokken gezocht worden en dit gaat gepaard met meer geweld. De verkiezingsoverwinning van het VB zal meer vertrouwen geven aan gewelddadige extreemrechtse groupuscules en individuen. In Aalst kregen verschillende gezinnen vlak na de verkiezingen een haatbrief in de bus vol racistische beledigingen en intimidatie.

Extreemrechts aan de macht laten is gevaarlijk, niet enkel voor minderheden maar voor alle werkenden. We mogen geen ruimte geven aan hun leugens. Daarom moeten we sociale strijd opzetten rond eisen die ons verenigen in het gevecht voor een betere toekomst. We hebben nood aan een minimumloon van 14 euro per uur, een pensioen van minimum 1500 euro netto per maand voor iedereen vanaf 65, gratis en kwaliteitsvol onderwijs. Met offensieve strijd rond dit soort eisen kunnen we het VB ontmaskeren en tegelijk een alternatief bieden op hun haat én de neoliberale dogma’s van de traditionele partijen die de voedingsbodem creëren voor een toename van haat en verdeeldheid.