Eind september betoogden honderden jongeren in Gent tegen Schild & Vrienden. Met leiders van die neonazigroep onderhandelt De Wever nu over een Vlaamse regering!

Bart De Wever (N-VA) sprak met het Vlaams Belang over concrete teksten voor een regeerakkoord. Ze hadden het onder meer over onderwijs. Algemeen wordt er van uitgegaan dat dit alles slechts een manoeuvre is van De Wever om ofwel aan te tonen dat het VB niet wil meebesturen ofwel dat hij alles geprobeerd heeft, maar geen meerderheid hiervoor vindt. Dat maakt het gegeven van die onderhandelingen echter niet minder ernstig en alarmerend. Protest is noodzakelijk om duidelijk te maken dat wij geen VB-regering willen!

Met het Vlaams Belang onderhandelen, betekent dat gesproken wordt met de partij van een in verdenking gestelde neonazi die leerkrachten persoonlijk afdreigt, racistisch geweld in de hand werkt en zijn boodschap van haat tegen migranten, LGBTQI+-mensen, syndicalisten, … kracht bij zet met provocaties en effectieve gewelddaden. Voorzitter Van Grieken stelde zich vragen over de timing van de Oost-Vlaamse onderzoeksrechter bij de in verdenkingstelling van zijn luitenant Van Langenhove. De enige opmerkelijke timing rond Van Langenhove is dat hij ondanks een lopend onderzoek plots lijsstrekker van het VB werd. Van Grieken heeft ongetwijfeld de Pano-reportage met het misselijk makende racisme, seksisme, homofobie, … gezien. Het ‘vernieuwde Vlaams Belang’ zag er meteen een kans in om jonge gelijkgezinden aan te trekken. Wie het schoentje van de haat past, trekke het aan!

De harde aanpak van criminaliteit waar het VB voor pleit, heeft duidelijk geen betrekking op “inbreuken op de racismewet, de negationismewet, de wapenwet, …” Dat zijn namelijk de tenlasteleggingen waar het Oost-Vlaamse parket op wijst bij de inverdenkingstelling van Van Langenhove.

Zagen de gesprekken tussen De Wever en Van Grieken over integratie en onderwijs er ongeveer zo uit?

De grotere aandacht voor het VB de afgelopen dagen bracht nog opmerkelijke standpunten en figuren op de voorgrond. Zo leerden we dat heel wat VB-verkozenen bijzonder homofoob zijn, vrouwonvriendelijk, abortus zelfs willen verbieden in geval van incest of verkrachting en dat er wel wat straatvechters tussen zitten. Met deze bende voert De Wever nu dus onderhandelingen met naar verluidt concrete teksten inzake integratie, onderwijs en welzijn. Integratie?! Onderwijs?! Welzijn?! Met minister Van Grieken die zwan-worstjes gaat uitdelen aan de scholen? Minister Van Langenhove die over het welzijn van ‘üntermenschen’ gaat? Minister Sneppe-Spinnewyn die zal opleggen hoe in het onderwijs met holebi’s wordt omgegaan? Minister Dewinter die zal bepalen wie geïntegreerd is?

Tien jaar geleden zei De Wever het volgende over mogelijke samenwerking met het Vlaams Belang: “Toen het Vlaams Blok in 2004 25% haalde, zei men dat men de partij van binnenuit moest veranderen. Daar heb ik nooit in geloofd. Als je danst met de duivel, is het niet de duivel die verandert, maar verander je zelf.” Vandaag voert De Wever een duivelse paringsdans met het Vlaams Belang uit. Mogelijk is dit slechts tactiek, maar dan nog is het een tactiek om bij volgende lokale verkiezingen het cordon sanitaire effectief te breken en met het VB in zee te gaan. Bovendien toont de N-VA in het Europees Parlement hoe ver het bereid is te gaan: de partij blijft in de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers ook al wordt die vervoegd door zowel Baudet uit Nederlands als de Spaans-nationalistische fascisten van Vox. De samenwerking met de anti-Catalaanse en anti-Baskische fascisten van Vox wordt goedgepraat met het feit dat N-VA de ondervoorzitter van de ECR-fractie mag leveren.

Sommigen dachten dat de groei van N-VA zou leiden tot het einde van het VB. Vandaag lijkt het erop dat er een grote transfer van kiezers van N-VA naar VB is. Dat is niet verwonderlijk: het asociale beleid van N-VA stoot af en tegelijk werd racisme aanvaardbaarder gemaakt omdat N-VA het asociale beleid met racisme probeerde onder te sneeuwen. Het antwoord van De Wever vandaag is evenmin een antwoord op extreemrechts: het bereidt de weg voor om het Vlaams Belang te laten besturen.

Extreemrechts laten meebesturen, is bijzonder gevaarlijk voor alle werkenden en jongeren: waar extreemrechts aan de macht is, volgt steeds een toename van racistisch geweld en bovendien wordt stelselmatig overgegaan tot asociale maatregelen die de meerderheid van de bevolking treffen. In Italië is er een massale privatiseringsgolf onder Salvini, in Oostenrijk viel de eerste regering met FPÖ de pensioenen aan en heeft de vorige regering met FPÖ de 12-urige werkdag ingevoerd, in Hongarije schept Orban op over hoe hij het land aan de Hongaren wil laten maar ondertussen voert hij in het belang van voornamelijk Duitse multinationals de zesdaagse werkweek in.

Om extreemrechts te bestrijden, kunnen we niet rekenen op gevestigde partijen die cynische machtsspelletjes spelen en zelfs met de duivel dansen om de eigen postjes te redden. We mogen evenmin al onze hoop vestigen op het gerecht, waar beslissingen alle kanten kunnen uitgaan. De enige kracht waar we alle vertrouwen in kunnen vestigen om extreemrechts te bestrijden, is onze eigen kracht: mobilisatie van werkenden en jongeren die zich uitspreken tegen racisme, fascisme en ook tegen de voedingsbodem ervan. Komende zondag is er een eerste betoging in Gent. Afspraak om 15u aan de Vrijdagmarkt.