Nieuwe actie op 10 oktober!

Nadat de rector van de UGent Van Langenhove al terug toeliet om zijn thesis af te maken volgt nu het gerecht om deze fascistische “eindbaas” in beperkte mate terug toe te laten aan de UGent. In kortgeding oordeelde de rechter dat Van Langenhove toegang moet krijgen tot de bibliotheek en dat een volledige uitsluiting “disproportioneel” was. Het terugkrijgen van zijn mandaat in de raad van bestuur en de eis dat de UGent niet meer mag communiceren over de kwestie, werden afgewezen. Ongetwijfeld is dat mee te danken aan het breed gedragen protest na de documentaire waarin de ware fascistische aard van Schild & Vrienden werd blootgelegd.

door Sander (Dendermonde)

De eerste actie daags na de Pano-reportage gaf aan dat er een enorme walging heerst over groepjes zoals Schild & Vrienden: 800 mensen kwamen samen onder de Stadshal in Gent om hun woede te uiten. Het zette druk op de rector die de reputatie van zijn universiteit besmeurd zag en wel moest optreden met een tuchtprocedure tegen Van Langenhove. Hiermee werd een grotere hetze rond de volledige groepering vermeden en werd het imago van de universiteit niet teveel geschaad. Deze procedure was terecht: de universiteit gebruiken voor een gewelddadige verdediging van het besparingsbeleid en van verdeeldheid (racisme, seksisme, lgbtqi+-fobie, …), is meer dan één brug te ver.

Afgelopen dinsdag kwamen nog meer dan 1000 mensen op straat in Gent om hun afkeer van en protest tegen Schild & Vrienden te tonen. Er waren delegaties syndicalisten, studenten, werknemers van de UGent en scholieren van zeven middelbare scholen. De betoging werd besloten met een algemene vergadering over de volgende stappen om Schild & Vrienden voorgoed buitenspel te zetten. Dat verdere actie noodzakelijk is, is een understatement. Het is de druk van de publieke opinie, een druk die slechts behouden blijft door de acties door te zetten, die ervoor zorgde dat de rector maatregelen nam en dat de rechter in kortgeding strenge beperkingen voor Van Langenhove als correct beschouwt.

Tegelijk maakt de uitspraak van de rechter duidelijk dat we niet op een louter juridische procedure moeten rekenen. Na de eerdere aanpassingen aan de maatregelen tegen Van Langenhove worden kleine stapjes achteruit gezet. Schild & Vrienden springt daar meteen op om meer te eisen. Het geeft de groep wat ademruimte. Massaal protest moet daar een stokje tussensteken. De bovengenoemde acties waren een goede aanzet voor een verderzetting van het verzet tegen Schild & Vrienden, maar ook NSV en KVHV van waaruit het ontstaan en de groei van S&V werd gefaciliteerd.

Extreemrechts teert op de angst en wanhoop die gecreëerd worden door jarenlange besparingen, de migratiecrisis en cadeaus aan een rijke elite. Die problemen proberen ze met harde hand te verdoezelen door iedereen die zich als tegenstander van het huidige asociale beleid opstelt te intimideren en aan te vallen. Vakbonden, migranten, feministen, linkse activisten; iedereen moest eraan geloven.

Willen we ervoor zorgen dat fascisten geen vaste voet aan de grond meer vinden, dan dienen we onze pijlen ook te richten op de oorzaken ervan. Het eindigt niet met een uitsluiting van Van Langenhove, het begint er mee. We dienen eens te meer onze eisen te stellen voor een inclusieve samenleving en een economisch systeem van democratisch beheer en controle op de productiemiddelen zodat de noden van de meerderheid van de bevolking centraal staan en niet de winsten van een paar rijke aandeelhouders en financiers.

Eerstvolgende afspraak: woensdag 10 oktober om 13u aan de aula van de UGent in de Volderstraat