Dinsdag 3 oktober. 17u30 voor station in Leuven. Facebook evenement

Oproep voor de actie:

Hashtag opkuisen. Dat is hoe ‘onze’ staatssecretaris voor asiel en migratie spreekt over mensen op de vlucht die hij door intimidatie van de politie wegjaagt uit het Maximiliaanpark. Opkuisen doe je met afval, niet met mensen. Op 3 oktober komt Theo Francken naar Leuven om op uitnodiging van het KVHV een lezing te geven. Tijdens die lezing zal hij een politiek verdedigen die de mensenrechten in vraag stelt, A- en B- burgers creëert en het middenveld monddood probeert te maken. Naar aanleiding van deze lezing organiseren we een mars voor solidariteit en mensenrechten. Een recent onderzoek van 11-11-11 laat zien dat 8 op de 10 Vlamingen bereid is om vluchtelingen te helpen. Met deze mars willen we bouwen aan eensolidaire tegenstroom tegen het koude beleid van Francken.

Dit is niet de samenleving waar wij voor staan. Theo Francken tracht verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten om beter te kunnen heersen, ten koste van de zwaksten in de samenleving. Wij willen een samenleving die de mensenrechten onvoorwaardelijk respecteert. Wij willen een samenleving met gelijke rechten voor alle burgers. Wij willen een samenleving waar naar het middenveld geluisterd wordt. Wij willen een solidair alternatief van een actieve vredespolitiek, een ambitieus klimaatplan, meer ontwikkelingshulp en een actief anti-racisme beleid. Daarom komen we 3 oktober op straat om te bouwen aan een solidaire tegenstroom tegen het koude beleid van Francken.

PRAKTISCH

De mars begint om 17u30 aan het station van Leuven. Van daar leggen we een traject af tot aan het PDS waar we verschillende sprekers aan het woord laten. We zullen op tijd stoppen zodat wie wil nog kan luisteren in de aula naar hoe Theo Francken zijn wansmakelijke beleid probeert goed te praten.

Deze mars wordt ondersteund door:
– Hart Boven Hard Leuven
– Oxfam Wereldwinkel Leuven
– Comac Studenten
– Victoria Deluxe vzw
– ABVV Vlaams-Brabant
– Een Andere Joodse Stem
– GroenPlus
– BlokBuster
– Actief Linkse Studenten
– Solidarity For All
– ACOD Cultuur
– Karel Arnaut (Centrum Interculturalisme, Migratie en Minderheden (OE), KU Leuven)
– Nadia Fadil (Centrum Interculturalisme, Migratie en Minderheden (OE), KU Leuven)
– Magaly Rodriguez Garcia (Onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000, LeuvenKU Leuven)
– Pieter Van den Broek (Architectuur en Maatschappij, KU Leuven)
– Rachida Lamrabet (ex-Unia)
– Deniza Miftari (Voorzitter VIVES-breed)