Op zondag 12 februari kwamen enkele honderden mensen bijeen voor de Amerikaanse ambassade in Brussel om zich te verzetten tegen het inreisverbod voor moslims in de VS. Maar zoals een van de initiatiefneemsters voor het protest, Assia Missaoui, opmerkte, beperken we ons niet tot internationale solidariteit met het verzet tegen Trump: strijd tegen het racistische beleid is ook in België nodig.

Vorige week nog drukte staatssecretaris Theo ‘Trump’ Francken zijn wetsvoorstel door om mensen die hier legaal verblijven het land uit te zetten. Het wetsvoorstel kadert in de strijd tegen terrorisme, maar laat toe dat mensen die verdacht worden van feiten (en dus nog niet veroordeeld zijn) het land uitgezet worden. Vermoedens volstaan om iemand van andere afkomst (of geboren uit ouders van andere afkomst) te bestraffen met een uitwijzing.

Op de actie was er veel aandacht voor de strijd tegen racisme, maar verschillende sprekers en ook heel wat betogers benadrukten ook de strijd tegen seksisme. De campagne ROSA die we op 12 maart willen lanceren, vond heel wat steun onder de aanwezigen. Helemaal op het einde van de actie mocht een vertegenwoordiger van Blokbuster de betoging van 16 maart in Antwerpen aankondigen. Daarbij werd verwezen naar de gelijkenissen tussen de politiek van zondebokken zoeken: het Antwerpse bestuur richtte zich onder meer tegen de Amazigh (Berbers), vluchtelingen, sociaal werkers, stakende arbeiders, … net zoals Trump zich keert tegen moslims, vluchtelingen, Native Americans die voor hun grond opkomen, … Op 16 maart willen we de zondebokken verenigen in verzet tegen racisme, seksisme, verdeeldheid en het asociale beleid.

Verzet tegen seksisme, racisme, rechts populisme en het systeem waarop deze kunnen groeien, het kapitalisme, is noodzakelijk. De enorme mobilisaties in de VS en de acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn een voorbeeld waar we veel van kunnen leren. Het gaat om de opbouw van een krachtsverhouding op straat waarbij alle slachtoffers van het asociale beleid verenigd worden in de strijd voor iets beters.

De komende weken staan er nog verschillende acties en mobilisaties op de agenda:

  • 20 februari: protest tegen het bezoek van Mike Pence (vice-president) aan Brussel
  • 12 maart: startdag van de campagne ROSA Facebook evenement
  • 16 maart: betoging tegen haat en verdeeldheid in Antwerpen. Facebook evenement
  • 24 & 25 mei: protest tegen bezoek van Trump aan Brussel

Foto’s door Liesbeth:
Actie tegen Trump // Liesbeth

Foto’s door Nico:
Rassemblement anti-Trump face à l'ambassade américaine