Foto: Flickr/142675453@N02

Donderdagavond werden twee wetsvoorstellen van Theo Francken goedgekeurd. Hierdoor is niet langer een bewijs van een misdrijf nodig om een vreemdeling uit het land te zetten. Ook wordt het mogelijk om mensen die hier geboren en opgegroeid zijn uit het land te zetten. ‘Theo Trump’ werkt ook aan een eigen versie van een inreisverbod.

Eerder eiste Theo Francken van asielzoekers dat ze de fundamentele rechten en regels van ons land nog eens extra zouden ondertekenen (terwijl die regels natuurlijk sowieso voor iedereen van toepassing zijn). Er werd verwezen naar mensenrechtenverdragen. Dat in die verdragen steeds vertrokken wordt van een vermoeden van onschuld, wordt voor deze maatregelen aan de kant geschoven. Theo Trump eist van anderen wat hij zelf niet bereid is toe te passen.

Wie ‘een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid’ kan uitgewezen worden, zelfs indien er geen proces met een veroordeling is geweest. Waarom zouden beslissingen overgelaten worden aan die wereldvreemde rechters als Theo Trump zelf wel kan zien wie een gevaar is voor de openbare orde? Wij hebben geen illusies in het gerecht, uiteindelijk blijft dat een instelling die tot doel heeft om de belangen van het establishment te dienen. Maar om dan maar de beslissingen over te laten aan de hielenlikkers van Theo Francken, dat gaat meer dan één brug te ver.

Ook wie hier geboren en opgegroeid is, kan het land uitgezet worden. Waar die mensen dan naartoe moeten, is niet altijd duidelijk. Ons voorstel: we sturen ze allemaal naar Lubbeek, de gemeente van Theo Trump. Welke band hebben mensen die hier geboren en opgegroeid zijn met een land waar hun ouders vandaan komen? Hoeveel generaties zullen we teruggaan? En waarom zouden zware criminelen van wie de ouders elders geboren zijn anders behandeld worden dan zware criminelen met ouders die wel in België geboren zijn? Geldt het principe dan niet langer dat gelijke feiten leiden tot gelijke straffen?

Francken en zijn kompanen gebruiken individuele voorbeelden, zoals de haatpredikende imam van Dison, om hun punt te maken. Met deze methode kunnen we evengoed de geldverslindende parlementairen van N-VA, die in het geval van De Wever de afgelopen jaren goed waren voor 0 vragen of wetgevende initiatieven, aanklagen. Moeten we toelaten dat iemand duizenden euro’s van ons belastinggeld krijgt om in het parlement te kaarten of de krant te lezen? Over hangmatten gesproken…  Maar terug naar die haatpredikant: het beroep tegen zijn uitwijzing is ontvankelijk verklaard, onder meer omdat het vermoeden van onschuld is geschonden. Dat vermoeden is wat Francken in bepaalde gevallen blijkbaar wereldvreemd vindt.

Het doel van die individuele voorbeelden is natuurlijk om de tegenstanders van de willekeur van Theo Trump weg te zetten als vriendjes van terroristen en haatpredikanten. Niets is minder waar. Zoals de afgelopen dagen duidelijk werd gemaakt, zorgde het Belgische establishment ervoor dat de rode loper voor aartsconservatieve predikanten werd uitgerold. De vraag is echter of we mensen op basis van hun afkomst aan dezelfde regels onderwerpen of niet. Het antwoord van Theo en co daarop is negatief. Om het iets directer te zeggen: dit is willekeur en discriminatie.

Ongetwijfeld trappen veel mensen in de retoriek van Francken. Dat bleek ook uit de reportage uit ‘De Ideale Wereld’ waarin sterreporter Luc Haekens aan mensen vroeg of een vermoeden van terrorisme volstond om uitgewezen te worden. Iedereen antwoordde positief. Toen Haekens vermomd als agent even later opnieuw aanbelde om verkeersboetes uit te delen op basis van het vermoeden dat te snel gereden werd, waren de reacties wel anders. Hiermee brengt het satirische programma ‘De Ideale Wereld’ een scherpere kritiek dan alle grote kranten bijeen.

Opmerkelijk is dat dezelfde partijen die vorige week nog vonden dat N-VA niet scherp genoeg reageert op de maatregelen van Trump deze week probleemloos meestemmen met Theo Francken. CD&V liet enkel toevoegen dat wie al meer dan 10 jaar legaal in ons land verblijft, pas kan uitgewezen worden als er een “actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging” is. En wie controleert die criteria? De diensten van Theo? Om het geheel helemaal af te maken, werkt Francken aan een inreisverbod zodat wie uitgezet is het land niet meer binnen kan. Het vrij verkeer van personen binnen de EU staat dit nu in de weg… Wie een antwoord wilde op de vraag waarom N-VA zo lauw reageerde op de discriminerende maatregelen van Trump wordt nu van antwoord gediend: omdat ze het er fundamenteel mee eens zijn.

Protest tegen dergelijke willekeur is nodig. Laat ons een voorbeeld nemen aan het breed gedragen protest in de VS en de groeiende solidariteit met het anti-Trump protest in ons land. We kunnen het meteen aanvullen en koppelen aan verzet tegen onze lokale Trumpianen. Een eerstvolgende afspraak daartoe is alvast de betoging tegen racisme in Antwerpen op 16 maart: tegen extreemrechtse haat, tegen seksisme en tegen het asociale beleid.